หน้าหลัก

จงเป็นยอดผู้นำ. จงเป็นยอดผู้ประกอบการ.

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ค้นหาศักยภาพของตัวเองด้วยหลักสูตรปริญญาตรีจากลอสแอนเจลิส

ชีวิตในลอสแอนเจลิส

ตระเวนกิน
พักผ่อนนอนหลับ ทำงาน ท่องเที่ยว การใช้ชีวิตที่แท้จริงในการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่าย

ได้รับการศึกษาคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึง

เยี่ยมชมลอสแอนเจลิส

มีทุกอย่างตามต้องการอยู่รอบตัว

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ศึกษาปริญญาโทที่ลอสแอนเจลิสหล่อหลอมความเชี่ยวชาญระดับสากล

ความหลากหลายเชื้อชาติที่ SCSU

เราเป็นสถานศึกษาที่รวมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ทัศนคติไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการทำงานที่ตื่นตัวตลอดเวลา

หางานตามความถนัดที่ได้เรียนมา

มหาวิทยาลัยที่ดีมีหลักสูตรคุณภาพ เราจึงมุ่งมั่นสรรสร้างหลักสูตรคุณภาพดีที่สุดให้แก่นักศึกษา