ประวัติ

ในปี พ.ศ. 2555 ดร. ซามูเอล รี (Samuel Rhee) ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตขึ้นในลอสแอนเจลิส จากแนวคิดที่ต้องการสร้างสถานศึกษาระดับที่สูงขึ้น โดยตั้งใจให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูงด้วยค่าใช้จ่ายไม่สูง และดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างดี ก่อนหน้านี้ ที่ตั้งของเราอยู่ที่ 3540 Wilshire Blvd., Los Angeles, California จากนั้นในปี พ.ศ. 2559 ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ 3470 Wilshire Blvd., Los Angeles, California 90010 ปัจจุบันนี้ นักศึกษาที่จบการศึกษาต่างแยกย้ายไปทำงานและใช้ชีวิตตามที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นอีกมากมายโดยยึดปรัชญาการศึกษาของเราเป็นที่ตั้ง