พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือสังคมและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก พร้อมกับเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมในทุกด้านที่สร้างประโยชน์ให้แก่โลก