ปรัชญาการศึกษา

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตมุ่งมั่นในการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมด้วยความรู้ด้านวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตต (SCSU) เราเชื่อมั่นว่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นการสร้างนักศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตจึงมุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับมหาวิทยาลัยและเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน โดยบริหารจัดการให้มีสื่อที่จำเป็นและสร้างทักษะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการใช้ชีวิตและในสาขาอาชีพของนักศึกษาในอนาคต