การรับรองวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตเป็นสมาชิกของ Transnational Association of Christian Colleges and Schools (TRACS) [ที่ตั้ง 15935 Forest Road Forest, VA 24551 โทรศัพท์ (434) 525-9539 อีเมล info@tracs.org] โดยได้รับการอนุมัติให้อยู่ในสถานะรอการรับรองวิทยฐานะ ถือเป็นสถาบันการศึกษาประเภทสามโดยคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะของ TRACS เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งสถานะนี้จะมีผลบังคับใช้ยาวนานสูงสุดห้าปี TRACS เป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับจาก United States Department of Education (ED), the Council for Higher Education Accreditation (CHEA) และ the International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).

Transnational Association of Christian Colleges and Schools
15935 Forest Road Forest, VA 24551
โทรศัพท์ 434-525-9539
เว็บไซต์ tracs.org