หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมนานาชาติ

รายละเอียดเบื้องต้น

ในโลกปัจจุบัน ความสามารถในการเข้าใจและจัดการรับมือความแตกต่างด้านวัฒนธรรมเป็นอีกทักษะหนึ่งที่มีค่าอย่างมาก สาขาวัฒนธรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตจัดหาสื่อวิชาการให้แก่นักศึกษาและการฝึกฝนเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพด้านการพัฒนาต่างประเทศ ดูแลสุขภาพ ธุรกิจ การศึกษา หรืออาชีพอื่นใด หลักสูตรถูกออกแบบมาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น ให้นักศึกษาได้มีความรู้หลากหลายด้าน ซึ่งหลักสูตรได้รวมความรู้และทักษะที่โดดเด่นเอาไว้อย่างดีเยี่ยมให้สอดคล้องต่อความสนใจและตอบโจทย์ด้านสาขาอาชีพของนักศึกษา

เนื้อหาหลักมีดังนี้

 • การจัดการข้ามวัฒนธรรม
 • มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
 • สหวิทยาการ
 • การศึกษาแบบสหวิทยาการ
 • การพัฒนาด้านต่างประเทศและชุมชน
 • การศึกษาด้านธุรกิจ
 • สรีรวิทยา
 • วัฒนธรรมเมือง

เหตุผลที่ต้องเลือกเรียนสาขาวัฒนธรรมนานาชาติที่ SCSU

นอกเหนือจากเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้น คณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และการบูรณาการเชิงธุรกิจ สาขาวัฒนธรรมนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตต

 • Classes require you to engage in the wider context outside SCSU, culminating in a summer internship with one of many agencies around the world. Every intercultural studies student is required to complete a cross-cultural or overseas learning experience, ensuring that you get valuable experience.
 • Throughout the program, you’ll apply what you’re learning in real-world contexts through partnerships with local agencies and communities. This program is action-oriented, practical, inquisitive and effective in building change agents to improve the human condition.
 • SCSU offers a wide range of study-abroad programs from which to choose.
 • SCSU’s annual Missions Conference, hosted by the Student Missionary Union, is the oldest and largest student-run missions conference in the United States.
 • SCSU’s School of Intercultural Studies has a strong academic reputation.
 • Intercultural studies graduates are able to move directly into several graduate programs — including an accelerated 12-month M.A in Business Administration —
 • SCSU’s faculty is one of the largest in the city for an undergraduate intercultural studies program and they bring perspectives and experience from around the world. You’ll learn in an environment supported by experienced, engaged faculty mentors.
 • SCSU’s location in Southern California — one of the world’s largest and most diverse metropolitan areas — is ideal for internships, field research and job opportunities.

What Will I Study?

Throughout the intercultural studies program, you will have numerous hands-on learning opportunities to give you deeper insight into cross-cultural communication. Coursework will focus on studying people groups and cultures, understanding linguistic and cultural diversity, and developing meaningful relationships with people from diverse backgrounds. Course highlights include:

 • The nature of people in culture
 • Subsystems of cultures, including religion and language
 • Overview of global realities
 • International and intercultural ministry issues
 • Concepts in the scientific study of language
 • Exploring the cross-cultural transition process
 • Applying grace to self and others
 • Field internship opportunities

View Courses