ห้องสมุด

ห้องสมุดและศูนย์ทรัพยากรมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตมีไว้สำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ได้เข้าถึงทรัพยากรและบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาและคณาจารย์สามารถใช้บริการห้องสมุดและเครือข่ายทรัพยากรข้อมูลได้ ศูนย์ของเราการแนะนำทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิด ประกอบด้วยหนังสือเรียน วารสารอิเล็กทรอนิก และสื่อการเรียนการสอนหลักสูตร บริการห้องสมุดของเรายังมีบริการให้ความช่วยเหลือแบบออนไลน์จากบรรณารักษ์อีกด้วย