กิจกรรมนักศึกษา

โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

ตลอดปี ส่วนงานกิจกรรมนักศึกษาได้วางแผนจัดกิจกรรมหลักสูตร งานสังสรรค์ และเวิร์กชอปด้านการศึกษาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจะมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระบบการจัดการชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ เป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะได้พบปะเพื่อนนักศึกษาต่างหลักสูตร

 • สัปดาห์ต้อนรับ
 • กิจกรรมพบปะนักศึกษาต่างหลักสูตร
 • ทัวร์ใจกลางเมืองแอลเอ/แหล่งสินค้าแฟชั่น
 • คืนภาพยนตร์
 • เกมแข่งขันกีฬา
 • ประกวดชุดแต่งกายวันฮาโลวีน

เวิร์กชอปด้านสุขภาพ การพัฒนาตนเอง และภาวะผู้นำ จัดเตรียมขึ้นเพื่อให้ความรู้นักศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 • สุขภาพและโภชนาการ
 • โยคะ
 • การรีไซเคิลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ภาพลักษณ์ทางกาย
 • ความเครียดและความกังวลใจ
 • การป้องกันตัวเอง
 • ความช่วยเหลือทางการเงิน
 • ความสัมพันธ์
 • การบริหารจัดการเวลา
 • การพูดในที่สาธารณะ
 • ทักษะสร้างเครือข่าย
 • ศีลธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ พร้อมให้เรียนรู้ ร่วมสนุก และเฉลิมฉลองกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและวันหยุดต่าง ๆ

 • วันขอบคุณพระเจ้า
 • วันตรุษจีน
 • เทศกาลซินโคเดอมาโย (Cinco de Mayo)
 • เทศกาลมาร์ดิกราส์ (Mardi Gras)
 • วันเซนต์แพตทริกเดย์ (St. Patrick’s Day)