การปฐมนิเทศนักศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่ SCSU

ในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกภาคเรียน มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตต (SCSU) มีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยของเรา จุดประสงค์ของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (New Student Orientation: NSO) และสัปดาห์แห่งการต้อนรับ (Welcome Week: WW) จัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตต (SCSU) ของเรา สร้างความคุ้นเคยและรู้จักกับทรัพยากรต่าง ๆ และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาที่เรามีก่อนเข้าศึกษาจริง โปรแกรม NSO ประกอบด้วยส่วนงานด้านการศึกษา กิจกรรมด้านสังคม เวิร์กชอปเรียนรู้ระยะสั้น กิจกรรมที่ทำเป็นประจำ การแนะแนว การลงทะเบียน และอื่น ๆ

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ

รายละเอียดสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับมีดังนี้

  • พบกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
  • มีความเข้าใจในแนวทางสู่ความสำเร็จในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
  • ทราบวิธีการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  • ทราบข้อมูลงานบริการนักศึกษาต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหาให้
  • นัดหมายเวลาเพื่อพบที่ปรึกษาด้านการศึกษา
  • รู้สึกมั่นใจและมีความพร้อมสำหรับวันแรกของการมาเรียนที่ SCSU