งานบริการนักศึกษา

หน้าที่ของงานบริการนักศึกษาคือ ช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาตลอดช่วงการศึกษา ตั้งแต่การสมัครเข้าศึกษาจนถึงจบการศึกษา เราจัดการดูแลนักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายด้านการศึกษาและประสบความสำเร็จหลังจากจบหลักสูตร เราทุ่มเทอย่างมากในการพัฒนานักศึกษาโดยจัดให้มีงานบริการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ให้คำปรึกษาด้านการศึกษา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา

เป้าหมายหลักของเราคือ สนับสนุนความเป็นเลิศด้านการศึกษาและเสนอมุมมองวิธีคิดแบบสากลที่จะช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษารวมถึงการใช้ชีวิต เรามีความพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะแนวทางนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่และจัดหาทรัพยากรที่มีคุณภาพมาให้บริการนักศึกษา เพื่อสนับสนุนความสำเร็จในอนาคต ที่ปรึกษาของเราพร้อมในการช่วยเหลือนักศึกษาตลอดหลักสูตร ให้การสนับสนุน ร่วมยินดีกับความสำเร็จของนักศึกษา ให้คำแนะนำแผนการศึกษาที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของนักศึกษา และช่วยเหลือสุดความสามารถในด้านต่าง ๆ

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนหลักสูตรใหม่ โปรดอ่านรายการด้านล่างนี้เพื่อตรวจสอบตนเองและปฏิบัติตามให้ครบถ้วน

รายการตรวจสอบส่วนงานบริการนักศึกษา

 • นักศึกษาใหม่
  • ผ่านขั้นตอนการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นที่เรียบร้อย
  • พบที่ปรึกษางานบริการนักศึกษาในการประชุมนักศึกษาใหม่
 • นักศึกษาที่เรียนต่อ
  • พบที่ปรึกษางานบริการนักศึกษาตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  • เข้าเรียนตามแผนการศึกษาที่ลงทะเบียนไว้
  • หมั่นเปิดดูอีเมลเพื่อรับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย
  • หมั่นดูบัญชีของตนเองเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตารางวันเวลาเรียนตามหลักสูตรและบันทึกด้านการศึกษาต่าง ๆ
  • ล็อกอินเข้าบัญชีตนเองเพื่อลงชื่อเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
 • สำหรับนักศึกษานานาชาติ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ นักศึกษานานาชาติ

กรุณาติดต่อแผนกงานบริการนักศึกษา เพื่อสอบถามหรือทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@scsu.us